Polisi Refund

 1. Semua pembayaran di Laman Rasmi Marketplace (store.lamanrasmi.com) adalah muktamad selepas transaksi telah dilakukan.
 2. Pembeli disarankan meneliti kesemua butiran produk & tempahan sebelum membuat pembayaran. Sila gunakan borang pertanyaan di setiap page produk untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan produk sebelum membuat pembayaran.
 3. Setiap refund (sekiranya menepati syarat) akan dikenakan caj admin RM2 daripada amaun order. Contoh: Tempahan Upgrade RM20, amaun maksimum refund anda adalah RM18 sahaja.
 4. Permohonan Refund hanya akan diterima & diproses hanya setelah menepati kesemua syarat berikut:
  • Amaun order melebihi RM5. Order di bawah RM5, tiada refund dibenarkan.
  • Transaksi refund hanya boleh diproses selepas 14 hari bekerja dari tarikh permohonan refund.
  • Permohonan refund hendaklah dibuat melalui channel rasmi email cslamanrasmi@gmail.com
  • Tiada refund untuk tempahan domain, hosting & lain-lain produk yang disahkan tempahannya.
  • Pihak LamanRasmi berhak menolak permohonan refund sekiranya disebabkan butiran tempahan pembeli yang tidak lengkap.
  • Refund boleh dibuat sekiranya pihak LamanRasmi atau vendor di Marketplace LamanRasmi gagal melengkapkan pembelian/tempahan dalam tempoh 7 hari dari tarikh pembayaran.
 5. Pembeli disarankan menghubungi pihak Support Laman Rasmi atau Vendor berdaftar untuk mendapatkan info berkaitan tempahan & menyelesaikan sebarang permasalahan. Untuk produk yang diurus oleh LamanRasmi Hosting, sila emelkan pertanyaan ke cslamanrasmi@gmail.com

Dengan membuat pembayaran di LamanRasmi.com, pembeli secara rasmi telah pun memahami & bersetuju dengan polisi yang telah ditetapkan seperti di atas.